የ 40/60 ቦሌ - ቦሌ አያት 1 - ሳይት 1 የውል መርሀ ግብር(Program)